Zamjenik Pal posjetio volontere Crvenog križa Koprivnica

Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja u utorak, 6. listopada obišli su djelatnike i volontere gradskog Crvenog križa u Koprivnici. Naime, posljednjih 18 dana, 24 sata dnevno djelatnici i volonteri Crvenog križa aktivno sudjeluju u zbrinjavanju izbjeglica i migranata koji pristižu u našu Županiju. Od 18. rujna do 5. listopada na željezničku postaju Botovo pristiglo je 55 vlakova i 40 autobusa sa više od 65 tisuća izbjeglica kojima se pomaže donacijama hrane, vode i higijenskih potrepština.
Zamjenik župana Pal, ujedno i načelnik Županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje zahvalio je djelatnicima, volonterima i ravnateljici gradskog Crvenog Križa Adeli Sočev te volonterima gradskih društava Crvenog križa Križevci i Đurđevac na svemu što čine svojim angažmanom i više od 2 tisuće volonterskih sati odrađenih na terenu i sjedištu Crvenog križa.
Zamjenik Pal i ravnateljica Sočev razgovarali su o trenutnoj situaciji i iscrpljenim ljudskim resursima koji danonoćno volontiraju te pozivali sve koji su zainteresirani za ozbiljni angažman volontiranja vezano uz migrante i izbjeglice da se jave na broj telefona 048/642 193, e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr ili osobno u Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Braće Radića 7.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.