Zamjenik Pal otvorio međunarodnu radionicu za trenere i sportaše

Zamjenik župana Ivan Pal otvorio je Drugu međunarodnu radionicu za trenere i sportaše koja je u nedjelju, 28. rujna održana u Koprivnici. Radionicu „Psihološka (metalna) periodizacija u sportu“ organizirali su Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, Streljački savez Koprivničko-križevačke županije i Streljački športski klub Podravka, a glavna tema je bila psihologija u području kineziologije.

Predavači i voditelji radionice bili su Boris Balent, Ksenija Bosnar, Eleonora Kovač, Ana Kobilšek i Hrvoje Šašek.

Radionica je organizirana u suradnji sa Uredom za programe lokalnog športa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskom olimpijskom akademijom i Hrvatskom asocijacijom sportskih psihologa, a pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.