Zamjenik Pal otvorio 12. Županijsku smotru dječjeg folklora

Pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, a u organizaciji Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga, u Đurđevcu je 19. lipnja 2015. godine održana 12. Županijska smotra dječjeg folklora.
Svim sudionicima i posjetiteljima u prepunoj dvorani Doma kulture u Đurđevcu obratili su se zamjenica gradonačelnika grada Đurđevaca, Kristina Benko Markovica, predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nada Šešić te zamjenik župana Ivan Pal koji je ujedno i otvorio Smotru te istaknuo „kako je ova manifestacija posebnog značaja, jer upravo su ovi uzrasti najveći čuvari kulturne baštine našega kraja“.

Domaćini Smotre bili su članovi KUD-a „Petar Preradović“ iz Đurđevca, a u programu je sudjelovalo oko četiristo malih folkloraša i tamburaša iz osam dječjih grupa nižeg uzrasta.
U programu su sudjelovali: FA Koprivnica, KUD „Rudar“ Glogovac, KUD „Grgur Karlovčan “ Kalinovac, DIF Koprivnički Ivanec, KUD Delovi, KUD Zrin, Legrad, KPD „Seljačka sloga“ Đelekovec, KUD „Širine“ Novo Virje, te sedam dječjih grupa višeg uzrasta: KUD „Petar Preradović“ Đurđevac, FA Koprivnica, KUD Kalnik, KUD Prugovac, KPD „Seljačka Sloga“ Đelekovec, KUD „Grgur Karlovčan“ Kalinovac i KUD „ Zvirišće“ iz Šemovaca.

Selektor dječje smotre, Andrija Ivančan, dipl. etnolog i polonist na završetku smotre rekao je : „Svim voditeljima čestitke i ohrabrenje u daljnjem radu jer upravo su voditelji dječjih grupa ti koji prvi djeci usađuju ljubav prema tradicijskoj kulturi i prema nasljeđu njihovih predaka. U vrijeme potpune medijske ignorancije sadržaja vezanih uz tradicijsku kulturu, upravo voditelji trebaju biti svjesni velike važnosti i odgovornost posla kojim se bave. Na tome im valja posebno zahvaliti.“

Grupe koje će predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na sljedećim manifestacijama su:
1. KUD „ Zrin“, Legrad- 13. Festival Folklora u Kutini
2. FA Koprivnica – Vinkovačke jeseni
3. KUD „Rudar“ Glogovac i KPD „Seljačka sloga“, Đelekovec- Đakovački vezovi

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.