Zamjenik Pal obišao Područne škole Veliki Poganac i Kuzminec

Zamjenik župana Ivan Pal u pratnji suradnice i ravnatelja Osnovne škole Andrije Palmovića Rasinja Krunoslava Belaja obišao je Područne škole Veliki Poganac i Kuzminec na kojima su u tijeku radovi.

U Područnoj školi Veliki Poganac s krova se odstranjuju salonit ploče, a ukupna vrijednost radova, koje financira Koprivničko-križevačka županija, je 190.000,00 kuna. Pored Velikog Poganca, salonit ploče će se uskoro odstraniti i u Osnovnoj školi Sokolovac Područnoj školi Mala Mučna, a procijenjena vrijednost tih radova je 63.350,00 kuna.

U Područnoj školi Kuzminec izvršena je pregradnja učionice čime će 28 učenika od nove školske godine moći pohađati nastavu u jednoj smjeni, a radovi su financirani iz sredstava tekućeg i investicijskog održavanja.

Bitno je spomenuti kako je prema interaktivnoj vizualizaciji proračuna svih gradova, općina i županija koju je objavila Udruga gradova, Koprivničko-križevačka županija iznad državnog prosjeka po izdvajanjima u obrazovanje. Naime, u 2015. godini prosjek ulaganja županija na području Republike Hrvatske u obrazovanje bio je 384 kune dok je Koprivničko-križevačka županija sama izdvojila 568 kuna po stanovniku.

Služba ureda župana