Zamjenik Ljubić prisustvovao završnoj konferenciji projekta „Socijalno uključivanje i jačanje marginaliziranih skupina putem mobilnog mentora – SUJ3M“

U četvrtak, 27. kolovoza u prostorima ENTER Koprivnica održana je završna konferencija projekta Udruge Bolje sutra grada Koprivnice pod nazivom „Socijalno uključivanje i jačanje marginaliziranih skupina putem mobilnog mentora – SUJ3M“ kojoj je u ime Županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Tim je projektom polaznicima osigurana verificirana edukacija za ECDL operatera temeljem kojeg su dobili potvrdu o stečenim vještinama informatičke pismenosti. U sklopu projekta održane su i edukacije o mekim, komunikacijskim i transverzalnim vještinama, sve s ciljem da sudionici imaju više prilika za zaposlenje i samozapošljivost. U projektu su sudjelovale nezaposlene osobe s invaliditetom, korisnici zajamčene minimalne naknade te mobilni mentori, odnosno stručnjaci iz različitih sektora koji su radili sa spomenutim nezaposlenim osobama.

Prve godine imali smo 10 polaznika koji su završili, ove godine ih je završilo 14. Premašili smo zadane pokazatelje, što nas posebno raduje i dodatna je vrijednost ovoga projekta. Također, bilo je 10 mobilnih mentora, svi su imali veliko iskustvo u radu s osobama s invaliditetom, što nam je bilo jako dragocjeno. Važno je naglasiti da će oni moći raditi i na nekim drugim projektima drugih organizacija jer znanja i iskustva svakako imaju“ rekla je Marija Mraz, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice.

Istaknula je da je projektom nabavljena prilagođena oprema poput posebnih miševa i tipkovnica kojih nema u redovnoj prodaji, a ta će oprema ostati u udruzi i koristit će drugim članovima.

Mobilni mentori odigrali su ključnu ulogu svojim individualnim pristupom korisnicima projekta, a i sami su nakon ovoga projekta stekli nove kompetencije i mogućnost da i dalje surađuju s hrvatskim udrugama i HZZ-om na provedbama takvih aktivnosti. Jedna je mobilnih mentorica bila je i učiteljica hrvatskog jezika Renata Glavica, koja je opisala svoje iskustvo u radu na projektu.

Trebalo je postići to da polaznici dobiju povjerenje u mentore, a dalje je sve bilo lakše. Ponekad je trebala brža ruka, ponekad se trebalo snaći u stvarima koje su meni svakodnevne u radu na računalu, ponekad jednostavno saslušati polaznika, da vide da smo ovdje i da će sve biti u redu. Nastojala sam pomoći najviše što sam mogla, no i korisnici su puno toga mene naučili. Stekla sam novo iskustvo i vještine i drago mi je što sam bila dijelom prekrasne priče koja otvara nove vidike“ rekla je Renata Glavica.

Iris Mraz bila je korisnica projekta SUJ3M i stekla je dragocjene vještine i kompetencije te verificiranu potvrdu svojih sposobnosti na kraju projekta.

Naučila sam raditi u programima kao što su Word, Excel, koristiti se internetom i nadograđivala i ono što sam otprije znala tako da mi je to jako puno značilo. Nadam se da ću imati više prilika u zapošljavanju. Mentorima sam jako zadovoljna, mnogo su mi pomagali i izlazili ususret“ opisala je svoje dojmove.

Projekt je trajao dvije godine, od 31. kolovoza 2018. do 31. kolovoza 2020. godine. Vrijedan je 1.159.001,50 kuna, a u cijelosti ga je  sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –  2020. Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice.

Služba ureda župana

Izvor fotografija: Udruga Bolje sutra