Zamjenik Ljubić na sastanku u Hrvatskim vodama razgovarao o mjerama obrane od poplava

Kako bi se informirao o stanju na terenu i aktualnim mjerama obrane od poplava, zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Ratimir Ljubić sastao se s voditeljem Vodnogospodarske ispostave za mali sliv “Bistra” Đurđevac Josipom Fučekom.

Voditelj Fuček prezentirao je projekte koji su realizirani u posljednjih nekoliko godina, kao i planove za naredno razdoblje, a ujedno je bilo riječi o poplavama koje su područje Županije zahvatile 2014. godine, kada je bio rekordno visok vodostaj Drave. Upravo brzom i organiziranom reakcijom žurnih službi uspjele su se izbjeći veće materijalne štete te je zamjenik Ljubić još jednom pohvalio sve žurbe službe, a Hrvatskim vodama zahvalio je na odličnoj suradnji.

Kao što je pojasnio voditelj Fuček, operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđena je Državnim planom obrane od poplava, koji donosi Vlada RH i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava koji donose  Hrvatske vode. Neke od mjera redovne i izvanredne obrane od poplava su izrada prognoza veličine i vremena nailaska vodnog vala, učestali pregledi stanja ispravnosti regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju od vremena proglašenja pripremnog stanja obrane od poplava do njenog opoziva, provedba potrebnih mjera i radnji na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, otklanjanje uzroka koji ometaju protok voda koritom vodotoka te stavljanje u funkciju izgrađenih objekata za rasterećenje velikih voda (oteretnih kanala, retencija, akumulacija s retencijskim prostorom za prihvat velikih voda, ustava, preljeva, odvodnih tunela i slično).

Također, voditelj Fuček je podsjetio kako se na području Županije nalazi pet automatskih stanica za mjerenje vodostaja i to na lokacijama Gliboki Mlačine, Podravska magistrala, Bistra Koprivnička, Segovina Đelekovec i Rog-Strug Batinske.

Na inicijativu Županije, u planu je novi sastanak s predstavnicima žurnih službi i načelnicima općina na temu planova i problematičnih pitanja u kriznim situacijama, kako bi se na vrijeme odradile preventivne aktivnosti i kako bi obrana od mogućih poplava bila što uspješnija.

Služba ureda župana