Zamjenik Ljubić na početnoj konferenciji projekta „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

U dvorani Srednje škole Koprivnica danas je održana početna konferencija projekta „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“, kojoj je prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicima, ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić sa suradnicima, članovi projektnog tima i predstavnici projektnih partnera.

Nositelj projekta je Centar za socijalnu skrb Koprivnica, partneri su Koprivničko-križevačka županija, Centar za socijalnu skrb Križevci i Centar za socijalnu skrb Đurđevac. Vrijednost projekta je 5,5 milijuna kuna, a stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila je PORA, koja osigurava i daljnju podršku u provedbi. Projekt se financira iz Europskog Fonda za regionalni razvoj.

Ravnatelj koprivničkog Centra za socijalnu skrb Danijel Rušak zahvalio je svima koji su na bilo koji način doprinijeli projektu te dodao: „Mi smo ne čekajući prijavu na projekt proveli statusne promjene i osnovali Podružnicu obiteljski centar. Kako bi to realizirali trebao nam je stručni kadar i uz odobrenje Ministarstva imenovali smo predstojnicu Podružnice te stručne radnice.“

Zamjenik Ljubić pozdravio je okupljene uime župana Darka Korena i Županije, čestitavši ravnatelju Rušaku i djelatnicima Podružnice, uz riječi: „Čuli smo kako Podružnica Obiteljskog centra djeluje već neko vrijeme, a za uslugama koje pruža zasigurno postoji potreba na području Županije. Važno je da imate odgovarajuće materijalne uvjete za obavljanje svog posla, a upravo ono što omogućavate – preventivne i savjetodavne aktivnosti – bit će od velike koristi za unapređenje naše socijalne politike. To je prvi u nizu projekata u domeni socijalne skrbi koji će se u skorije vrijeme realizirati u našoj županiji, a važno je spomenuti i kako je odobren nastavak ovog projekta, ponovno uz stručnu pomoć PORA-e. Takva sinergija garantira dobre rezultate te još jednom čestitam svima koji su sudjelovali u ovom projektu.“

Podružnica će svoje usluge pružati u prostoru bivše vojarne na koprivničkom Kampusu, temeljem ugovora o zakupu s Gradom Koprivnica i GKP Komunalac, a svoje zadovoljstvo projektom izrazila je i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž: „Drago mi je što smo ostvarili ovako dobru suradnju na ovom projektu. Obiteljski centar bit će prostor u kojem će naši sugrađani moći dobiti potporu u trenucima kada će im to biti najpotrebnije.“

Ravnateljica PORA-e Melita Birčić istaknula je: „Zahvalila bih ravnatelju Danijelu Rušaku jer bez njegovog entuzijazma i osobnog angažmana svega ovoga ne bi bilo. Mi možemo pomoći napisati projekt, ali tu uvijek moraju biti dvije strane da bi se priča realizirala. Već smo dobili potvrdi da je odobrena i nova faza ovog projekta koja će osim infrastrukture omogućiti ono što je bitno, a to je da ljudi rade, da se pružaju usluge, da im se osigura plaća i edukacije.“

Projektne aktivnosti predstavila je Silvija Čavić, predstojnica Podružnice, a cilj je pomoći prevenciji institucionalizacije i razvoju mreže izvaninstitucionalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, one s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju, ali i za odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne, žrtve obiteljskog nasilja te trudnice i roditelje s djecom do godinu dana starosti. Projektom je predviđena rekonstrukcija 16 infrastrukturnih jedinica unutar zgrade, nabava opreme potrebne za pružanje usluga te nabava triju vozila za terenski rad na cijelom području županije. Također je predviđeno i opremanje prostorije za grupni rad s korisničkim skupinama, kutka/sobe za dojenje, sobe za susrete i druženja roditelja i djece te sobe za nadzor tih susreta i druženja.

Služba ureda župana

 

 

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije“.