Zaključen javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/107 – „Prigorje“

Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije održala je danas otvaranje ponuda na javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/107 – „Prigorje“ površine 4 397 ha.

Na javni natječaj, koji je bio otvoren do 16. kolovoza 2016. godine, pristigla je jedna ponuda i to od strane Lovačkog društva „Košuta Prigorje“ Gornja Rijeka. Komisija je pregledom dostavljene ponude konstatirala da ista ispunjava sve uvjete natječaja te je kao takva prihvaćena kao najpovoljnija. Komisija će sukladno Zakonu donijeti prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te uputiti Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije na donošenje, nakon čega slijedi traženje pravnog mišljenja na Ugovor o zakupu za zajedničko otvoreno lovište broj VI/107 – „Prigorje“ i potpisivanje istog.

Otvaranju ponuda prisustvovali su predsjednik Komisije te ujedno i zamjenik župana Darko Sobota, zamjenik predsjednika Komisije Marijan Štimac te članice Komisije Grozdana Meri-Jakopčić, Melita Bušljeta i Snježana Babok Grgić te predsjednik Lovačkog društva „Košuta Prigorje“ Gornja Rijeka Darko Orak.

Služba ureda župana