Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2013. godinu: Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, Programskoj djelatnosti u kulturi za 2013. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2013. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2013. godinu: Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata.

Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2013. godinu: Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata pogledajte u privitku.