Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Dragutinu Špoljaru