Zajednički projekti Koprivničko-križevačke županije i Regionalne energetske agencije Sjever

Koprivničko-križevačka županija i Regionalna energetska agencija Sjever uključile su se u projekt rekonstrukcije i izgradnje učinkovite i održive javne rasvjete na školskim igralištima.

Naime, prema narudžbi Županije, Regionalna energetska agencija Sjever izradila je Studiju uvođenja energetski održive rasvjete na školskim igralištima, a temeljem koje je predložena modernizacija te izgradnja nove rasvjete na školskim igralištima korištenjem LED tehnologije uz napajanje iz autonomnog fotonaponskog sustava.

U projekt će biti uključene čak 9 škola: Osnovna škola „Koprivnički Bregi“, Osnovna škola „Fran Koncelak“ Drnje, Osnovna škola „Profesor Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Osnovna škola „Andrije Palmovića“ Rasinja, Osnovna škola „Kloštar Podravski“, Osnovna škola „Profesora Franje Viktora Šignjara“ Virje, Osnovna škola „Gola“, „Srednja škola Koprivnica“ i Gimnazija „Ivana Zakmardija Dijankovečkoga“ Križevci.

U ovoj godini planirano je izraditi projektnu dokumentaciju i prijaviti projekt na raspoložive natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sredstva za provođenje projekta osigurat će se u Županijskom proračunu za 2017. godinu.

Drugi zajednički projekt je edukacija učenika o mogućnostima primjene novih tehnologija s ciljem pametnog upravljanja energijom, a u koji bi pored Županije i Regionalne energetske agencije Sjever bila uključena i Obrtnička škola Koprivnica. Projektom je predviđeno da će se najprije educirati učenici tehničkih usmjerenja Obrtničke škole Koprivnica koji će potom uz mentorstvo i primjenjujući prethodno stečena znanja educirati učenike 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač. Ovim projektom poticat će se pozitivno i odgovorno ponašanje prilikom svakodnevnog korištenja energije, primjenjivanje stečenih znanja, unaprjeđenje kvalitete obrazovanja te korištenje novih tehnologija u svakodnevnom životu, dok je početak provođenja projekta planiran za školsku 2016./2017. godinu.

Služba ureda župana