Zajednica županija i GONG za bolju transparentnost uprave

Hrvatska zajednica županija zajedno je s GONG-om organizirala edukaciju o transparentnosti rada područne (regionalne) samouprave u srijedu 11. veljače u prostorijama Zajednice u Zagrebu kojoj su prisustvovale pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije Marina Horvat Pavlic te voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol Koprivničko-križevačke županije Melita Ivančić.
Naime, tijekom 2014. udruga GONG je u suradnji s Udrugom gradova provela treću rundu istraživanja transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj – LOTUS (Lokalna, odgovorna i transparentna uprava i samouprava). Istraživanje je provedeno temeljem pregleda službenih internetskih stranica, uvida u Poslovnike i Statute, anketnog upitnika, zahtjeva za pristup informacijama te telefonskih poziva na centrale gradova, općina i županija.
Ukupno 58 indikatora za županije su grupirani u 4 dimenzije: (1) Javnost rada predstavničkog tijela, (2) Javnost rada izvršne vlasti, (3) Pravo na pristup informacijama, (4) Suradnja sa zajednicom. Dok se dio indikatora odnosi na obaveze propisane zakonima ili drugim propisima, dio predstavlja poželjnu praksu iz perspektive zainteresiranih građana.

Duje Prkut ( Istraživački centar GONG) je pojasnio ciljeve projekta: „Ciljevi istraživanja bili su utvrditi aktualnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, usporediti nalaze u odnosu na prethodna istraživanja i detektirati trendove te konačno, potaknuti višu razinu transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Osnovni nalazi ukazuju da je između 2009. i 2012. godine došlo do blagog unapređenja, dok razdoblje 2012.- 2014. pokazuje stagnaciju, pa čak i blagi nazadak.

Imajući na umu da je jedan od ciljeva istraživanja direktno potaknuti unaprjeđenje postojećih razina transparentnosti i otvorenosti, udruga GONG u suradnji s partnerskim organizacijama nastoji podići vidljivost istraživanja, potaknuti raspravu među zainteresiranim dionicima, povećati razumijevanje istraživanih indikatora kao mjerila otvorenosti i transparentnosti lokalnih i regionalnih jedinica. S tim ciljem, udruga GONG u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija organizirala je radionicu o transparentnosti i otvorenosti regionalne samouprave, koja se sastoji od prezentacije općih nalaza istraživanja, detaljnog predstavljanja rezultata za županije s naglaskom na ključne indikatore, detekcije prostora za poboljšanje te rasprave o otvorenim pitanjima.

„Nama u županiji cilj je pravovremeno i točno obavijestiti građane o odlukama županije kao jedinice regionalne samouprave, ali na neki način biti servis građanima putem web stranica o događanjima u županiji. Želimo sve informacije učiniti dostupne građanima na jednostavan i brz način. Upravo na danas održanoj edukaciji dobili smo smjernice za poboljšanje transparentnosti rada županijskih uprava koje će nam sigurno koristiti u realizaciji naših ciljeva.“ istaknula je Senka Bilać, viša savjetnica za protokolarna pitanja Šibensko-kninske županije.

Hrvatska zajednica županija