Zajednica sportova Koprivničko – križevačke županije održala redovnu Skupštinu

Predsjednik Zajednice sportova Koprivničko – križevačke županije Stanislav Lovković za danas je sazvao redovnu sjednicu Skupštine Zajednice kojoj su se odazvali uz članove Skupštine i zamjenik župana Ivan Pal te pročelnica UO za obrazovanje, znanost, sport, nacionalne manjine i udruge Branka Cuki.
Na današnjoj sjednici nakon izbora verifikacijske komisije i zapisničara, predsjednik verifikacijske komisije Ivan Petak izvijestio je kako je prisutna 2/3 većina članova Skupštine koja može pravovaljano donositi potrebne odluke.
Sukladno obvezi koja proizlazi iz Zakona o udrugama o usklađivanju Statuta jednoglasno je prihvaćen novi Statut Zajednice sportova Koprivničko – križevačke županije te je izabran Zdravko Rupnik za likvidatora na prijedlog Upravnog odbora Zajednice.IMG_5514m
Predsjednik Lovković obrazložio je prijedlog plana rada i financijskog plana Zajednice za 2016. godinu iz kojeg je vidljivo povećanje planiranih prihoda iz Županijskog proračuna zbog najave tri velike manifestacije koje bi se trebale sljedeće godine organizirati na području Županije. Riječ je o Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne, kadetskom rukometnom prvenstvu za muške te organizaciji sportskih igara mladih Saveza Alpe – Adria. Članovi Skupštine jednoglasno su podržali plan rada i financijski plan za iduću godinu.
Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora Ivana Pala jednoglasno je izabrana pročelnica Cuki za članicu Nadzornog odbora Zajednice sportova.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.