Zahvalnica Županiji za sudjelovanje u projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“

U utorak, 10. ožujka župan Darko Koren sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom održao je prijam za korisnicu projekta Darinku Kovačević, upraviteljicu Zaklade „Vaša pošta“ Senku Klarić, člana Upravnog odbora Zaklade Matea Beusana te ravnatelja Centara za pružanje usluga u zajednici „Svitanje“ Koprivnica Milivoja Androlića. Naime, sklapanjem ugovora u prosincu 2012. godine s Croatia osiguranjem d.d., Koprivničko-križevačka županija preuzela je obvezu plaćanja polica osiguranja života za troje djece štićenika tadašnjeg dječjeg Doma „Svitanje“ Koprivnica. Riječ je o projektu pod nazivom „Dobri ljudi djeci Hrvatske“.
Na samom početku župan Koren pozdravio je prisutne te se zahvalio svima koji su doprinijeli ovom humanitarnom činu. Naveo je kako je izrazito ponosan što zajedno sa svojim suradnicima prisustvuje obilježavanju trenutka kada je polica aktivirana i počinje se vraćati korisnici. „Ovaj naš susret dokazuje koliko je vrijedna akcija, a Županija će i ubuduće podržavati ovakve plemenite ideje“.
Upraviteljica Zaklade Klarić zahvalila se Županiji na pruženoj podršci te je ukratko prezentirala projekt i njegovu provedbu. Zaklada „Vaša pošta“ pokrenula je projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ kojim se prikupljaju police osiguranja za štićenike dječjih domova sa područja cijele Hrvatske. „U suradnji sa domom „Svitanje“, među prvima koji su pružili podršku projektu bila je Koprivničko – križevačka županija, a 2012. godine potpisan je i Ugovor, kojim su osigurane tri police životnog osiguranja ukupne vrijednosti 18 000 eura, istaknula je Klarić. Ovom prigodom Zaklada „Vaša pošta“ dodijelila je zahvalnicu Koprivničko-križevačkoj županiji za sudjelovanje u humanitarnom projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ koju je upraviteljica Klarić uručila županu Korenu. Prisutnima se obratio i ravnatelj Centra „Svitanje“ Milivoj Androlić te gospodin Beusan koji su se zahvalili na podršci lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Okupljenima se obratila i Darinka Kovačević korisnica police osiguranja koja je navršila 18 godina, te je po isteku police stekla pravo korištenja uplaćenih sredstava koja mjesečno iznose 2000 kuna kroz 24 mjeseca kako bi osiguranim sredstvima podmirila životne potrebe.
Cilj ove humanitarne akcije je djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi pomoći u za početak samostalnog života nakon prekida smještaja u domovima za djecu.
Župan je istaknuo kako će Županija i dalje podržavati ovaj projekt te u dogovoru sa Zakladom osigurati još jednu policu za dijete štićenika dječjeg doma sa područja Vukovarsko- srijemske županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.