Zahtjev za ocjenu o potrebi PUO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Sv. Ivan Žabno

 

Na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/puo-i-spuo.html) objavljen je zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. PUO) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Sv. Ivan Žabno, u ulici A. G. Matoša u ukupnoj dužini od oko 476 m. Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5, Koprivnica najkasnije do 10. veljače 2016. godine ili prema podacima koje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koji donosimo u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode