Zahtjev za ocjenu o potrebi PUO rekonstrukcije i dogradnje postojeće proizvodne građevine pogona za preradu mesa Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac

Na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/puo-i-spuo.html) objavljen je zahtjev za ocjenu o potrebi PUO rekonstrukcije i dogradnje postojeće proizvodne građevine pogona za preradu mesa Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac. Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5, Koprivnica najkasnije do 1. listopada 2015. godine. Detaljnije podatke možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koji donosimo u privitku. Sve upite možete proslijediti na kontakt tel. 048/658-126, radnim danom u vremenu od 7-15 sati.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode