Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac, operatera Mesna industrija Natura d.o.o., Ulica Grada Vukovara 60, Đurđevac

Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Javni uvid i javna rasprava održava se od 13. lipnja do 13. srpnja 2016. godine.
Detaljnije podatke moguće je vidjeti u priloženim dokumentima Zahtjeva.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode