Za poljoprivrednike s područja Županije ugovorena kontrola kvalitete meda, stočne hrane i mlijeka

Na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Dragutina Bešteka u Kuštanima je u utorak 2. srpnja potpisan ugovor između Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) i Koprivničko-križevačke županije o financiranju programa kontrole kvalitete meda, stočne hrane i mlijeka poljoprivrednim proizvođačima s područja Županije.

Kako je i u prošle dvije godine Županija s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom uspješno surađivala na programima ispitivanja stočne hrane odlučila je suradnju proširiti, pa je tako potpisan novi ugovor za 2013. u visini od 100 tisuća kuna. Ovaj ugovor, kojem je cilj unapređenje stočarstva i povećanje kvalitete meda u Podravini i Prigorju, potpisali su župan Darko Koren i v.d. ravnatelj HPA Zdravko Barač.

Programom ispitivanja kvalitete stočne hrane Županija je poljoprivrednicima osigurala besplatnu analizu stočne hrane, a sve u svrhu kako bi se postigla što bolja kvalitete hrane te samim time i održiva proizvodnja mlijeka. Analiza će se izvršiti u OPG-ima s područja Županije na uzrocima kukuruzne silaže, sijena, sjenaže, ljulja, itd. Ovim programom bit će obuhvaćeno 100 poljoprivrednih gospodarstava, a biti će izvršeno 200 analiza.

Program ispitivanja kvalitete mlijeka poljoprivrednicima osigurava besplatnu analizu mlijeka, a provodit će ga HPA putem Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima. Program će obuhvatiti 100 poljoprivrednih gospodarstava, te oko 3.000 krava.

Korisnici programa monitoringa kvalitete meda su poljoprivredna gospodarstva registrirana u Evidenciji pčelara i pčelinjaka koja imaju 100 i više pčelinjih zajednica u uzgoju.

Prigodom potpisivanja ugovora je također domaćinu Dragutinu Bešteku, koji je ove godine proglašen najuzornijim proizvođačem mlijeka Republike Hrvatske, dodijeljena nagrada Koprivničko-križevačke županije.