Vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Molve

Dana  5. lipnja 2019. u srijedu u Osnovnoj školi Molve održana je vježba evakuacije i spašavanja učenika u kojoj su sudjelovali učenici i djelatnici škole, DVD-a  Molve i podmladak Crvenog križa.

Sama vježba započela je simulacijom da je u školi izbio požar te se dim počeo širiti hodnicima. Nakon primjećivanja dima u hodniku tijek vježbe bio je vezan uz obavještavanje odgovorne osobe o događaju i organizaciji evakuacije škole na najbrži mogući način. Ravnatelj škole, nakon provjere o čemu se radi i procjene veličine požara zapovijeda evakuaciju svih osoba, učenika i djelatnika iz školske zgrade, davanjem znaka za evakuaciju (zvučni signal) na sigurno zborno mjesto koje se u ovom slučaju nalazilo na školskom igralištu.

Istovremeno sa početkom izvođenja evakuacije koja se vršila kroz dva izlaza iz školske zgrade koju su otvorili domari škole, dojavljuje se o požaru u školi preko Centra 112, koji obavještava javni vatrogasni centar i uzbunjuje DVD Molve.

Po dolasku na mjesto intervencije, zapovjednik DVD-a Molve upoznaje se sa situacijom te izdaje zapovijed da djeluju u nekoliko pravaca i gasi požar koji se proširio na krov zgrade.

Kako u školi imamo aktivan i uspješan pomladak Crvenog križa odmah pri izlasku  pripremio je potreban pribor prve pomoći za spašavanje. Učenici su pokazali kako pružiti prvu pomoć u slučaju opeklina, besvjesnog stanja, asmatičnog napada i prijeloma kao lako mogućih ozljeda u ovakvim situacijama.

Prije završetka cijele vježbe vatrogasci su učenicima demonstrirali gašenje požara zapaljive tekućine uz pomoć ručnih „S“ aparata za početno gašenje požara.

Svi su na kraju iznijeli svoje viđenje vježbe i ocjenu izvedene vježbe, koja je u cjelini ocjenjena uspješnom uz napomenu da bi ovakvih vježbi trebalo biti više.

Povjerenik zaštite na radu