Vatrogasci iz županije upućeni na prvu smjenu ljetnih dislokacija

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u  četvrtak 24. lipnja  podravsko-prigorski vatrogasci upućeni su na prvu smjenu redovnih dislokacija u trajanju od 15 dana.

Za potrebe VOS Divulje u prvu smjenu su upućena dva profesionalna vatrogasca, pripadnika JVP Đurđevac i JVP Križevci. Vatrogasci su opremljeni propisanom zaštitnom opremom za gašanje požara otvorenog prostora i požara u objektima te opremom za vezu.

Izvršena je i dislokacija prve smjene JVP Koprivnica i pripadnika VZG Koprivnica na otočje Brijuni. U prvu smjenu su tako upučena četiri pripadnika JVP Koprivnica, za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun i Vanga upućena su četiri vatrogasca iz DVD-a Jagnjedovec i DVD-a Starigrad.ZA potrebe osiguranja otoka Veliki Brijun na dislokaciju je upućena vatrogasna autocisterna DVD-a Starigrad sa spremnikom od 4000 litara vode i 200 litara pjenila, a na Mali Brijun je upućeno inteventno vatrogasno vozilo VZ Grada Koprivnice.

Foto: Ilustracija

Služba ureda župana