UZOR pokreće novi program „Zajedno za bolju klimu“

Sve smo češće svjedoci ekstremnih posljedica klimatskih promjena poput poplava, suša, olujnih nevremena i drugih nepogoda. Te posljedice imaju sve jači utjecaj na naš svakodnevni život, zdravlje, okoliš, društvo i gospodarstvo.

Glavni uzrok klimatskih promjena jesu rastuće količine stakleničkih plinova u atmosferi koje nastaju na Zemlji.

Novi UZOR-ov program „Zajedno za bolju klimu“ usmjeren je na smanjenje emisija stakleničkih plinova koji uzrokuju klimatske promjene i smanjenje njihovih negativnih posljedica na život na Zemlji.

UZOR će kroz ovaj program različitim kreativnim aktivnostima kontinuirano doprinositi smanjenju emisija stakleničkih plinova u suradnji s partnerima iz javnog, civilnog i poslovnog sektora. Kao ključni okvir za djelovanje primijenit će Europsku klimatsku politiku pod nazivom Klimatska akcija.

Prva aktivnost se već provodi u suradnji s Gimnazijom dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu pod nazivom „Oplaneti se i recikliraj“, u koju će biti uključeni svi učenici i zaposlenici. Informiranje i edukacija za održivi razvoj škole provodit će se u suradnji s profesoricama savjetnicama, Irenom Tišljar i Dušankom Vergić.

Aktualna je zajednička akcija odvojenog sakupljanja starog papira i tekstila od 1. do 6. prosinca 2014. godine. Tako ćemo značajno doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova:

  • svakom recikliranom tonom papira za 1,4 tone CO2 i
  • svakom recikliranom tonom tekstila za 3,6 tona CO2.

Pridružite nam se i pomognite da zajedno doprinesemo pozitivnim promjenama jer je nemoguće procijeniti kakve će biti krajnje posljedice za život na Zemlji ako nastavimo raditi po starom.

Možemo i moramo početi raditi drugačije za djecu, bolju klimu i planet Zemlju!

UZOR
UDRUGA ZA ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE