UZOR-ovih 40 radionica za djecu i planet Zemlju

UZOR HRVATSKE i tijekom 2014. godine nastavlja s provođenjem svog inovativnog Programa „Zajedno za djecu i planet Zemlju“. Riječ je o Programu kojim djecu u vrtićima poučavamo svim tajnama recikliranja i izgrađujemo im inovativne sustave za odvojeno skupljanje i zbrinjavanje pet vrsta otpada (papira, plastike, stakla, metala i tekstila).

 Slijedom toga je polovicom ožujka ove godine uspostavljena suradnja s ravnateljicom i odgojiteljskim vijećem Dječjeg vrtića „Vrapčić“ iz Drnja koji djeluje na ukupno osam lokacija na području Koprivničko-križevačke županije i kojeg pohađa ukupno više od 220 djece.

 Tom je prigodom dogovoreno da će predstavnici UZOR-a održati radionice za djecu u matičnom DV „Vrapčić“ (Drnje) i sedam dislociranih podružnica: DV “Potočić“ (Koprivnički Bregi),  DV “Ivančica“ (Koprivnički Ivanec), DV “Lastavica“ (Peteranec), DV “Iskrica“ (Đelekovec), DV „Potočnica“ (Sigetec), DV „Zvončić“ (Gola) i DV „Bambi“ (Ždala).

 S provođenjem radionica za djecu u osam županijskih vrtića na temu recikliranja, skupljanja i zbrinjavanja pet vrsta otpada (papir, plastika, staklo, metal i tekstil) krenulo se već krajem ožujka, a završetak programa predviđa se početkom lipnja.

 Tako će predstavnici UZOR-a do ljeta održati ukupno 40 radionica za djecu u osam županijskih vrtića jer će na svakoj lokaciji raditi s djecom kroz pet odvojenih radionica, na temu otpadnog papira, plastike, stakla, metala i tekstila (1 radionica dnevno).

 Kroz zanimljiv i raznovrstan program radionica, djeca će se upoznati s načinima skupljanja i zbrinjavanja otpada. Kroz igru, kao najvažniji aspekt dječjeg života, djeca će biti potaknuta da otpad odlažu u za to predviđene eko kutije te da na taj način brinu o svojem okolišu, ali i o kvalitetnom načinu zbrinjavanja otpada koji će se kasnije moći iskorištavati. Zanimljivo osmišljene eko kutije za otpad privući će dječju pažnju, a kreativno osmišljene radionice naučit će ih kako skupljati i zbrinjavati otpad.

 Na završnoj radionici na svakoj lokaciji djecu će posjetiti i UZOR-ove maskote Vila Papirica i Straško Strašić. Oni će djecu kroz igru i štafetne utrke učiti prepoznavati i razvrstavati otpad u eko kutije s originalnim likovima koji djeci na prijateljski način približavaju otpadni papir (Vila Papirica), plastiku (Petko Peti), staklo (Bocko Boca), metal (Limenko Lim) i tekstil (Straško Strašić).

 Naposljetku, svim vrtićima će UZOR pokloniti i komplet eko kutija s originalnim likovima za djecu (Vila Papirica, Petko Peti, Bocko Boca, Limenko Lim i Straško Strašić) kako bi trajno mogli primjenjivati stečeno znanje o odvojenom skupljanju i zbrinjavanju otpada.

UZOR