Utvrđena Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2013./2014. akademskoj godini

Na sastanku od 13. studenoga 2013. god. Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2013./2014. akademskoj godini.

Pravo na studentsko kreditiranje ostvarili su redovni i izvanredni studenti koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave natječaja, a koji studiraju na hrvatskim ili europskim visokoškolskim javnim ustanovama ili ustanova s pravom javnosti i to za:

  1.  preddiplomski i diplomski studij  –           140  korisnika,
  2.  poslijediplomski studij                 –             12  korisnika.

Studentski krediti isplaćivat će se u suradnji s Podravskom bankom d.d. Koprivnica u iznosu 700,00 kn mjesečno, odnosno 8.400,00 kn godišnje, a za poslijediplomski studij korisnicima su odobreni krediti u iznosu od 50%  školarine.

Prednost kod dodjele kredita studentima na preddiplomskom i diplomskom studiju ostvarili su studenti viših godina studija, višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja te studenti deficitarnih zanimanja (doktor medicine, profesor fizike, profesor matematike, magistar farmacije, profesor engleskog jezika i profesor njemačkog jezika).

Lista reda prvenstva objavit će se do 15. studenoga 2013. god. na mrežnim stranicama (www.arhiva.kckzz.hr) i na oglasnoj ploči Županije.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport