Utvrđen popis prijavitelja na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu

Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja  kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije, na sjednici održanoj 29. ožujka 2017. pregledalo je prijave pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i utvrdilo popis prijava koje su zadovoljile sve formalne uvjete. Navedene prijave upućuju se Kulturnom vijeću na ocjenjivanje. Prijavitelji čije prijave imaju manje nedostatke pozivaju se da iste otklone do 3. travnja 2017. do 15,00 sati.

Prijave koje zadovoljavaju formalne uvjete možete vidjeti u privitku.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine