Utvrđen popis prijavitelja na Natječaj za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2017. godinu

Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja  kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije, na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. pregledalo je prijave pristigle na Natječaj za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2017. godinu i utvrdilo popis prijava koje su zadovoljile sve formalne uvjete. Navedene prijave upućuju se Povjerenstvu za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja  iz nadležnosti upravnog tijela za obrazovanje Koprivničko-križevačke županije, na ocjenjivanje. Prijavitelji čije prijave imaju manje nedostatke pozivaju se da iste otklone do 6. travnja 2017. do 15,00 sati.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine