Usvojeno Izvješće o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za prošlu godinu

U prostorima Županijske uprave u srijedu, 29. svibnja održana je četvrta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koju je vodio predsjednik Povjerenstva i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Glavna tema sjednice bilo je razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana za 2018. godinu, koje je predstavio zamjenik Ljubić i pohvalio sve uključene na doprinosu integraciji romske nacionalne manjine u lokalnu zajednicu. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Akcijskim planom utvrđene su mjere i aktivnosti za uključivanje Roma koje se temelje na setu od šest indikatora koji su prema nacionalnim standardima procijenjeni od najveće važnosti za uključivanje Roma u društvenu zajednicu, a to su:

  1. prostorno i komunalno uređenje naselja, stanovanje i zaštita okoliša,
  2. suzbijanje siromaštva i socijalna skrb,
  3. predškolski odgoj i obrazovanje,
  4. zdravstvena zaštita,
  5. statusna pitanja,
  6. kultura, sport i druge mjere za uključivanje Roma.

U sklopu mjere 1 aktivnosti su provodili Grad Đurđevac, Grad Koprivnica, Općina Peteranec, Općina Drnje i Općina Rasinja, aktivnosti vezane uz mjeru 2 provodili su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, općine Hlebine i Peteranec, Grad Koprivnica u suradnji s Udrugom Roma ,,Korak po korak“ i Udrugom za pomoć djeci i mladeži „Prijatelji” te Grad Đurđevac u suradnji s Udrugom Roma „Sve se može kad se hoće“. Za provedbu aktivnosti za mjeru 3 bili su zaslužni Grad Koprivnica, Općina Drnje, Grad Đurđevac, Općina Legrad,  Općina Peteranec te Centar za socijalnu skrb Đurđevac, u suradnji s vrtićima i školama. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, općine Rasinja i Drnje te gradovi Đurđevac i Koprivnica provodili su mjeru 4, a Centar za socijalnu skrb Đurđevac aktivnosti vezane uz mjeru 5. Vijeće romske nacionalne manjine provodilo je mjere i aktivnosti u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom, Udrugom Roma „Korak po korak“ i Udrugom Roma „Sve se može kad se hoće“, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PU Križevci, Gradom Đurđevcom, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te općinama Hlebine, Peteranec i Molve. Iz prikupljenih podataka vidljivo je da se aktivnosti u sklopu mjere 5 nisu provodile.

Zamjenica gradonačelnika Koprivnice Melita Samoborec naglasila je kako je Grad Koprivnica u odnosu na 2017. godinu povećao financijska sredstva za sve aktivnosti te je izrazila zadovoljstvom sudjelovanjem u provedbi Akcijskog plana. U raspravu su se uključili i načelnik Općine Drnje Petar Dombaj te ravnatelj Osnovne škole Andrije Palmovića Rasinja Krunoslav Belaj, a zamjenik Ljubić na kraju je najavio novi sastanak u organizaciji Policijske uprave koprivničko-križevačke na temu integracije romske nacionalne manjine.

Povjerenstvo za praćenje provedbe Akcijskog plana sastoji se od predstavnika upravnih tijela Županije, Vijeća romske nacionalne manjine i romskih udruga te jedinica lokalne samouprave u kojima Romi žive u većem broju, a cilj osnivanja bila je izrada preporuka i smjernica u vezi provedbe Akcijskog plana, predlaganje mjera za unaprjeđenje Akcijskog plana te razmatranje izvješća nadležnih tijela i institucija koja sudjeluju u provedbi.

Služba ureda župana