Uspješnom suradnjom Općine Virje i PORA-e prijavljen novi projekt zapošljavanja žena

Općina Virje, kao prijavitelj projekta pod nazivom „Zaželi – provedi!“ u suradnji s PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja  KKŽ prijavila se na otvoreni natječaj „Zaželi – Program zapošljavanja žena“.

Navedeni projekt jedan je od prvih takvih iz Koprivničko-križevačke županije prijavljen na ovaj natječaj, uz Grad Đurđevac, a ukupna vrijednost iznosi 1.338.043,17 kuna. Projektom će se zaposliti 9 žena s područja Općine Virje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje će brinuti za 45 krajnjih korisnika. Korisnicima će biti pružena podrška i pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće domova, pripremi obroka, osobnoj higijeni te posredovanju u ostvarivanju različitih prava, kao i pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima, uz razgovor, druženje i socijalno uključivanje. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a financira se u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Opći cilj natječaja je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke, dok je specifični cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Poziv je otvoren do 31. prosinca 2020. godine.

Kod pripreme projektnog prijedloga, stručna i savjetodavna podrška PORA-e pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.

Služba ureda župana