Uspješno održan 8. Bambino kup

Jedna od najposjećenijih manifestacija na poljoprivrednom sajmu Dani travnjaka i ove godine bila je Bambino kup. Na osmom po redu kupu mladih uzgajivača Podravine i Prigorja, u subotu 16. svibnja predstavilo se dvadesetak mladih uzgajivača teladi od dvije do petnaest godina.

Uoči samog predstavljanja održana je radionica na temu pripreme goveda za izložbu, postupanje sa izložbenim govedima i unapređenje genetike putem ciljanog sparivanja, a za izložbeni primjerak već ranije nagrađivanu junicu predstavio je najperspektivniji mladi proizvođač Franjo Imbrišić.
Zaslužena priznanja mladim uzgajivačima i poklon pakete uručili su župan Darko Koren i ravnateljica Hrvatske poljoprivredne agencije Marija Vukobratović.

Na 8. Bambino kupu nastupili su:
Mila Jug (2 godine) – Domaji, Fabijan Krnjak (3 godine) – Gornji Maslarac, Antonia Bedoi (3 godine) – Selanec, Petra Koceban (4 godine) – Ladinec, Karlo Turbelija (4 godine) Ferdinandovac, Ivan Markovec (6 godina) – Cirkvena, Mateo Benotić (6 godina) – Mala Mučna, Sebastijan Severović (7 godina) – Crlenjaki, David Ledinski (7 godina) – Otočka, Teo Matijašić (8 godina) – Sveti Ivan Žabno, Vinko Babić (9 godina) – Cirkvena, Ema Krušić (9 godina) – Damjani, David Požgaj (9 godina) – Kenđelovec, Kristijan Tokić (10 godina) – Cirkvena, Robert Turbelija (10 godina) – Ferdinandovac, Leonard Severović (12 godina) – Crlenjaki, Klara Široki (12 godina) – Gola, Antonio Arki (12 godina) – Potok Kalnički, Dominik Požgaj (13 godina) – Kenđelovec, Andrej Krnjak (13 godina) – Gornji Maslarac, Marko Arki (15 godina) – Potok Kalnički.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.