Uskoro natječaj za izgradnju nove škole u Cirkveni

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije je u četvrtak, 23. svibnja održan radni sastanak vezan uz pokretanje kapitalne investicije izgradnje zgrade nove Područne škole u Cirkveni, koja spada pod Osnovnu školu „Grigor Vitez“ iz Svetog Ivana Žabna. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima i načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Vladimir Oguman, te predstavnici škole i projektanti.

Na sastanku je dogovoreno raspisivanje javnog natječaja za izgradnju 1. faze objekta „do pod krov“. U ovom projektu sa 2,5 milijuna kuna sudjeluje Županija, dok će preostalih 250.000 kuna osigurati Općina koja je također osigurala građevinsko zemljište i projektnu dokumentaciju.

Ovaj projekt će omogućiti jednosmjensku nastavu za 64 učenika koji pohađaju školu u Cirkveni. Osim škole osigurati će se i prostor za potrebe djece predškolskog uzrasta te male škole.