Uputa Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za rad ambulanti primarne zdravstvene zaštite

Mole se pacijenti da naredna dva tjedna prvo kontaktiraju telefonom liječnika primarne zdravstvene zaštite ( liječnika obiteljske medicine, stomatologije, ginekologije i pedijatrije) o svojem zdravstvenom stanju te da se dogovore oko potrebe posjeta u ordinaciji. Liječnici će uzimati pacijente samo za hitna zdravstvena stanja.

Isto tako se mole pacijenti da odgode dolazak u Medicinsko-biokemijski laboratoriji Ispostava Križevci i Đurđevac te kabinete fizikalne terapije na istim lokacijama gdje pohađaju fizikalne terapije.

Specijalistička ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine Ispostava Križevci i Đurđevac, isto tako odgađa preglede naredna dva tjedna, do daljnje obavijesti.

Djelatnost radiologije Ispostava Đurđevac će isto tako u iduća dva tjedna  odgoditi sve pretrage  koje ne spadaju u hitnu kategoriju.

Služba ureda župana

Foto: Ilustracija