Upravno vijeće ŽUC-a – u 2010. najviše je uloženo na području cestarije Koprivnice

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 29. prosinca, sastalo se Upravno vijeće Županijske uprave za ceste. Članovi Vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski plan za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013., kao i Plan građenja i održavanja cesta za slijedeću godinu.

Razmatrali su i prijedlog Plana obnove i modernizacije cesta iz sredstava budućeg kredita, a predsjednik Upravnog vijeća Darko Sobota izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim ostvarenim projektima na području cestogradnje, modernizacije i održavanja. U 2011. planirani prihodi ŽUC-a, koji se najviše ostvaruju iz naknade za ceste kod registracije, naknade od goriva i sredstava sufinanciranja, iznose 40,7 milijuna kuna.

Na sjednici je istaknuto da je u 2010. godini obnovljeno je i modernizirano više od 17 kilometara cesta na različitim lokacijama. – Na području Grada Koprivnice to su ulice Starčevićeva, Kamengradska i Tarašćice, te prometnice u Kunovcu, Hlebinama, Rasinji, Prnjavoru, Kalinovcu i Ferdinandovcu. Za 2011. godinu planira se slična dinamika obnove cesta u Legradu, Malom Otoku, Pustakovcu, Starigradu, Križevcima, Novom Virju, Čvrstecu, Sokolovcu i Sigecu. – kazao je predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a i zamjenik župana Darko Sobota i najavio je da će jedan od najvažnijih projekata sljedeće godine biti rekonstrukcija rotora na zaobilaznici u Koprivnici, u suradnji sa Hrvatskim cestama. – Gledajući ulaganja prema cestarijama, najviše je uloženo na području cestarije Koprivnice. Radi se o iznosu od 10,9 milijuna kuna. – kazao je tom prilikom Sobota.