Upravni odbor projekta Amazing AOE raspravljao o nadolazećim aktivnostima

U četvrtak, 4. ožujka održan je virtualni sastanak Upravnog odbora projekta Amazing Amazon of Europe – Odgovorna zelena destinacija “Amazon of Europe” na kojem su sudjelovali članovi projektnih timova regija partnera iz Austrije, Slovenije, Srbije, Mađarske i Hrvatske. Na radnom sastanku su predstavljene planirane aktivnosti po radnim paketima, utvrđena je dosadašnja potrošnja financijskih sredstava te predviđenih troškova u nadolazećem razdoblju, nakon čega je prezentiran način izvještavanja o provedbi projektnih aktivnosti.

Po pregledu obavljenih zadataka koji su postavljeni pred projektne partnere, utvrđeni su rokovi za izvršavanje obaveza kako bi projektne aktivnosti tekle bez poteškoća, a potom se razgovaralo o razvoju zajedničke strategije razvoja turističkog proizvoda Amazon of Europe destinacije, uključujući nadolazeće korake u razvoju dokumenta. Također, naglašena je važnost uloge pružatelja ugostiteljskih usluga, njihovoj ponudi koja čini značajan element cjelokupne turističke ponude. Ujedno, održivi turizam temelji se na odgovornosti svih sudionika, a područje Mure, Drave i Dunava nedvojbeno predstavlja izniman turistički potencijal.

U sklopu projekta je predviđena i uporaba modernih tehnologija za prikaz prirodnih i kulturnih vrijednosti pojedine lokacije, a  Koprivničko-križevačka županija kao jedan od partnera projekta uskoro će započeti proces opremanje budućeg centra za posjetitelje u Hlebinama.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt Amazing Amazing Amazon of Europe sufinanciran je sredstvima Interreg Danube transnacionalnog programa Europske unije (ERDF i IPA). Projekt je započeo 1. srpnja 2020. i provodi se do 31.12.2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.428.000 eura, a Koprivničko-križevačka županija kao partner u projektu sudjeluje s proračunom od 145.000 eura. Projektni konzorcij čini 14 partnera iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije i Hrvatske.

Svrha projekta je razvoj „zelene destinacije“ područja europske Amazone kroz uspostavu mreže ključnih aktera i uvjeta za razvoj visoko kvalitetnog turizma, temeljenog na resursima ekosustava u području budućeg UNESCO prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, čijem području pripada i Koprivničko-križevačka županija.

Služba ureda župana