UNESCO proglasio petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u sklopu  Programa „Čovjek i biosfera“ na sastanku održanom u Abuji u Nigeriji proglasila je područje rijeka Mura, Drava i Dunav petodržavnim rezervatom biosfere. Europska Amazona postala je najveće zaštićene riječno područje u Europi koje se prostire na površini od 931.820 ha i proteže se kroz Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Srbiju.

Pored klimatskih promjena, zelena i održiva budućnost postala je glavnim predznakom zaštite prirode. Suradnjom država ostvarena je zaštita biološke raznolikosti i rijetkih prirodnih staništa poput poplavnih šuma, riječnih otoka, pješčanih i šljunčanih sprudova, te ugroženih vrsta ptica i riba. Zajedničkom cilju očuvanja prirode pridonijela je i Koprivničko-križevačka županija koja nastoji provedbenim projektima osigurati balans između zaštite prirode i potreba lokalne zajednice.

Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ 2014. godine započela je provedbu projekta Three Rivers s ciljem obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti, ali i uspostavljanjem kvalitetne suradnje institucija koje upravljaju zaštićenim područjima u pojasu UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U korak s proglašenjem petodržavnog rezervata biosfere, kako bi se izvršile pripremne radnje, Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode provela je projekt coop MDD – Program upravljanja prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav čiji je cilj uskladiti prakse upravljanja u 12 zaštićenih područja duž prekograničnog rezervata, dok projektom Drava Life je unaprjeđeno stanje riječnog ekosustava Drave kroz integriranu provedbu različitih propisa Europske unije.

Također, projektom Amazing Amazon of Europe – Odgovorna zelena destinacija, Koprivničko-križevačka županija je najavila razvitak održivog upravljanja raznolikostima prirodne i kulturne baštine te resursa u području prekograničnog Rezervata biosfere Mura–Drava–Dunav. Projektom se prije svega nastoji poticati održivi turistički rast i razvoj, ali primarno je važno usuglašavanje modernih tehnologija s prirodnom baštinom. Bliži se i kraj provedbe projekta Amazon of Europe Bike Trail kojim su uspostavljene biciklističke rute kroz pet država prateći rijeke Muru, Dravu i Dunav, ujedno prolazeći i Rezervatom biosfere.

Služba ureda župana