Udruzi „Bolje sutra“ odobren još jedan projekt

Na Natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih za projekte namijenjene organizacijama civilnog društva usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima, koprivničkoj Udruzi osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ odobren je projekt pod nazivom „Moj izbor je NE nasilju“.

Provedba projekta traje od 1. rujna ove godine do 31. kolovoza sljedeće godine, a projektni partneri su Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica, Centar za socijalnu skrb i Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica. Za ovaj je projekt odobren iznos od devedeset tisuća kuna.

Glavni cilj projekta je smanjenje svih oblika nasilja nad djecom i mladima sa i bez invaliditeta, edukacija roditelja, učitelja i donositelja odluka o prevenciji nasilja, informiranje lokalne zajednice o pojavama nasilja nad djecom i mladima sa i bez invaliditetom. Očekuje se kako će provedbom projekta doći do više razine informiranosti o prevenciji nasilja kod četrdeset učenika osnovnoškolskog uzrasta, deset mladih s invaliditetom, pedeset nastavnika i dvadeset i pet dužnosnika. Osim toga, među građanima Koprivničko-križevačke županije postići će se viša razina senzibiliteta za nenasilje. Doprinijeti će se i većoj sigurnosti djece i mladih, sa i bez invaliditeta, koja će se uključivati u aktivnosti u školama, ali i lokalnoj zajednici.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.