Udruga predstavljena zamjeniku župana

Predstavnici „Hrvatskog domobrana“ udruge ratnih veterana Hrvatske Nikola Matičić i Juraj Fruk u petak su 25. listopada posjetili Koprivničko-križevačku županiju. Tamo su se sastali sa zamjenikom župana Ivanom Palom te mu u kratkom razgovoru predstavili Udrugu. „Hrvatski domobran“ djeluje kao dobrovoljna vanstranačka udruga pripadnika Hrvatske vojske 1941.-1945.  od veljače 1991.  godine. Djeluje u 20 zemalja te ima preko 14.500 članova organiziranih u ogranke. Uz to Udruga izdaje i glasilo „Hrvatski domobran“ koje izlazi kontinuirano od samog osnutka Udruge. Predstavnici su informirali zamjenika Pala o svojim aktivnostima u želji da u neke od njih uključe i lokalnu zajednicu.