Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ uspješno završila Projekt “Young, Equal, Active & Happy! (YEAH!)”

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice uspješno završila  Projekt “Young, Equal, Active & Happy! (YEAH!)” / Mladi, jednaki, aktivni i sretni  od 2. – 9. 9. 2013. u Zadru u  Omladinskom hostelu Zadar.

Projekt je odobren na Natječaju Agencije za mobilnost i programe EU: Mladi na djelu, Razmjena mladih u 2013.

Iznos: 16.275,00 eura

Nositelj projekta: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „BOLJE SUTRA“ GRADA KOPRIVNICE

Partner I: Udruga L’Horizon iz Francuske – grad Montpellier

PartnerII: Udruga: SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije (Ljubljana)

Strategija EU za osobe s invaliditetom 2010-2020 je opći okvir koji obvezuje Europsku komisiju da osnaži osobe s invaliditetom kako bi u potpunosti mogli uživati svoja prava i uklone barijere u svakodnevnom životu. Na ovaj način EU planira izgraditi otvoreno i pristupačno društvo koje prestaje gledati na osobe s invaliditeom kao pasivne osobe, već kao osobe koje su jednake svim ostalim građanima EU. Sukladno tome, glavni je cilj EU pridonijeti stvaranju europskog društva na temelju potpune integracije ovih osoba za koje se smatra da imaju manje mogućnosti, kao i borba s diskriminacijom i promicanja njihovog aktivnog sudjelovanja u svemu što utječe na njihov ekonomski i društveni život.

SUDIONICI su bili: mladi iz Hrvatske, Francuske i Slovenije: 3 mlade osobe s invaliditetom, 3 mlade osobe bez invaliditeta, 3 stručnjaka iz područja rada s osobama s invaliditetom – ukupno iz svake zemlje 9 osoba.Teme seminara su osnovni svakodnevni problemi mladih ljudi sa i bez invaliditeta (intelektualnog i fizičkog), kao što su obrazovanje, prijateljstvo i partnerski odnosi, rad, volonterstvo, putovanje, sport i sl.

Ciljevi seminara su bili:

1. Pokretanje transkulturalne diskusije o EU i različitim nacionalnim modelima uključivanja mladih s invaliditetom s fokusom na dobne skupinu od 20 – 25 godina (nakon školskog sustava) što su kritična razdoblja za mlade s invaliditetom;

2. Razvoj seta preporuka za nove europske i nacionalne modele uključivanja;

3. Doprinos interkulturalnom razvoju mladih sudionika sa i bez invaliditeta. Ovim seminarom namjeravamo dati priliku mladim sudionicima iz ruralnih sredina i stručnjacima koji rade s osobama s invaliditetom (2 voditelja grupa po zemlji) da se okupe i osvrnu na svakodnevne probleme u životu mladih a naročito probleme invalidnosti skupina od 20 – 25 godina, kako bi shvatili najbolji način da se oni integriraju u društvo te da ih se promovira kao aktivne građane EU.

Sve planirane aktivnosti: «brainstorming» aktivnosti (oluja ideja), simulacije, «team building» igre, okrugli stolovi, debate i posjete, koje su razvijene uz pomoć neformalnih obrazovnih modela i praksa uspješno su provedene.

Sudionici su tijekom seminara predlagali zaključke za  VODIĆ te nekim primjerima inicijativa zemalja sudionica koji će biti u elektronskom oblliku dostavljen donositeljima odluka u svakoj zemlji sudionici.

Marija Mraz