Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ održala aktivnost projekta A…B…C…eda različitosti

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice održala je 26.08.2017. aktivnost projekta A…B…C…eda različitosti u suradnji sa HGSS stanicom Koprivnica izvan prostora Udruge. Aktivnost se sastojala od ophođenja članova HGSS-a prema osobama s invaliditetom do pružanja pomoći kao što je bilo edukativno putovanje koje se sastojalo od niza edukativnih sadržaja. Posjet Akvariju slatkovodne ribe u Karlovcu, posjet izvoru rijeke Gacke u Ličko-senjskoj županiji te špilji Vrelo kod Fužina. Tijekom putovanja članovi HGSSa-a su članovima Udruge pomagali pri ulasku i izlasku u autobus, sklapanju i rasklapanju kolica, vozili članove tijekom posjeta određenim sadžajima. U ovoj aktivnosti su sudjelovali članovi HGSS-a koji do sad nisu nikad imali priliku raditi s osobama s invaliditetom.

Jedan od ciljeva ovog projekta bio je edukacija aktivista nacionalne, dobrovoljne, stručne, humanitarne i nestranačke udruge od javnog značaja čiji su osnovni ciljevi spašavanje osoba s invaliditetom.

Partneri u ovom projektu su: Općina Gola i OŠ Gola, a suradnik je HGSS stanica Koprivnica.

Projekt je odobrila Koprivničko-križevačka županija na Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2017. godinu.

Služba ureda župana