Udruga osoba “Bolje sutra” održala aktivnost projekta “Igrajmo se različito”

Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice u prostorijama Općine u Koprivničkom Ivancu održala je aktivnost projekta “Igrajmo se različito”. Radionica  „Drugačiji građani” bila je namijenjena vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec s ciljem razvijanja svijesti  donošenja odluka u korist osoba s invaliditetom i upoznavanja s postojećim zakonskim propisima u kojima se spominju prava osoba s invaliditetom.

Naglasak je stavljen na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom UN-a, posebno na članak 19. Konvencije koji u sebi sadrži mjere koje ostvaruju pravo na život u zajednici. Komunikacija s vijećnicima bila je interaktivna te se analizirano ostvareno i ono što se planira. Naglasak su stavili na prilagodbu još neprilagođenih javnih ustanova na području Općine,  a radionicu je vodila voditeljica projekta prof. Jasmina Markić, volonterka Udruge.

Partneri u projektu su Općina Koprivnički Ivanec i Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje, a projekt je odobren na Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji s od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu.

Služba ureda župana