Udruga HERA održala trening “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – važnost međusektorske suradnje”

Udruga HERA organizirala je dvodnevni trening  “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  – važnost međusektorske suradnje”, koji je bio namijenjen članovima Županijskog međuresornog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, članovima Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Križevci te stručnim osobama koje rade sa žrtvama obiteljskog nasilja.

Na treningu su sudjelovale predstavnice sudova, policije, obrazovanja, hitne medicine, organizacija civilnoga društva  te centara za socijalnu skrb, a dio je to aktivnosti projekta “Aktivno protiv nasilja” kojeg provodi HERA uz financijsku podršku Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije.

 Cilj treninga je bio podići razinu znanja i umreženosti institucija i organizacija, što zatim može rezultirati povećanjem učinkovitosti djelovanja na rješavanju problema nasilja u lokalnoj zajednici, a kroz izlaganja  i raspravu sudionica uočeni su određeni problemi vezani za problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pokazalo se da je međusektorska povezanost i komunikacija institucija i organizacija koje  rade sa žrtvama nasilja  u nekim područjima još uvijek nedovoljna što dovodi do dugotrajnosti postupaka i dodatne viktimizacije žrtve.

 Utvrđena su sljedeća očekivanja pojedinih institucija:

– od policije se očekuje brza reakcija, više preventivnih programa, bolje prikupljanje dokaza, više valjanih dokaza, proširenje činjeničnog opisa prekršaja, zaštita žrtava i službenika pri odlasku na teren

– od  centara za socijalnu skrb očekuje se bolji povrat informacija prema ostalim institucijama, odluke o odgojnim mjerama, više brige oko zaštite  djece, individualna provjera žrtve, kod specifičnih kompliciranih slučajeva direktna međuresorna komunikacija

-od zdravstva se očekuju anamnestički podaci, prijavljivanje zanemarivanja/zlostavljanja, detaljan i precizan opis ozljeda, češće prijave od strane službi na terenu te liječnika opće prakse, bez medicinskog opravdavanja nasilja

– od odgojnih ustanova očekuju se detaljni podaci, realno prikazivanje situacije prilikom svjedočenja, aktivno uključivanje u prepoznavanje nasilja, preventivni programi od vrtićke dobi, educiranje roditelja/skrbnika/udomitelja, prijava sumnje na nasilje

– od pravosuđa se očekuje češće predlaganje izmjena zakonskih propisa, ubrzavanje postupka, svjedoka ne ispitivati kao okrivljenika, upoznavanje žrtava kaznenih djela s postojanjem organizacija civilnog društva kao i vrstama pomoći koje pružaju, češće izricanje privremenih mjera

– od civilnog sektora očekuje se međuresorna potpora, uključivanje unutar zajednice, veća informiranost unutar županije, bolji protok informacija prema ostalim institucijama, održavanje edukacija u zajednici, međuresorna suradnja, osiguravanje sredstava za provođenje potrebnih aktivnosti kroz projekte

 Predavačice su bile psihologinja Ella Selak Bagarić iz Poliklinike za djecu i mlade Grada Zagreba, psihologinja Valentina Andrašek iz Autonomne ženske kuće Zagreb, predavačica na Policijskoj akademiji Suzana Kikić i članica Nacionalnog tima za prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama te predsjednica Udruge HERA Marina Švagelj Jažić.

 Zaključak treninga je kako je međusektorska suradnja ključna za  rješavanje problematike nasilja nad ženama i nasilja u obitelji jer jedino međusobnom komunikacijom, ukazivanjem na probleme u pojedinom segmentu i zajedničkim snagama možemo djelovati na smanjenju nasilja. Također je važno da Županijski međuresorni tim za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji nastavi s redovitim sastancima, edukacijama i supervizijom članova, u koji je potrebno uključiti i veći broj stručnih osoba iz različitih područja, informirati institucije o postojanju tima  te o mogućnostima suradnje i međusobne pomoći u rješavanju određenih situacija.

Služba ureda župana