Udruga „Bolje sutra“ u Đelekovcu održala radionicu “Narukvice prijateljstva”

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, u sklopu projekta „UPS-Učim-Pomažem-Stvaram“, održala je radionicu pod nazivom “Narukvice prijateljstva” u OŠ Mihovila Pavleka Miškine u Đelekovcu.

Podsjećanjem na pravila iz edukativne slikovnice „Bontončić ili kako biti prijatelj svima“ koja ukazuje na ispravnu  komunikaciju s djecom s teškoćama u razvoju, sudionici su poruke ispisali na narukvice i razmijenili ih međusobno. Glavni cilj je edukacija djece bez teškoća o osobama s invaliditetom, edukacija i senzibilizacija dužnosnika jedinice lokalne uprave te edukacija korisnika prijavitelja o komunikacijskim vještinama.

Projekt sufinanciran iz programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2017. godinu, a partneri u projektu su OŠ Đelekovec i Općina Đelekovec. Izvoditeljica je bila Branka Stančin-Levanček, učiteljica engleskog jezika.

Služba ureda župana