Udruga „Bolje sutra“ sudjelovala u edukaciji „Osnovni seminar medijacije“

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice sudjelovala je u edukaciji „Osnovni seminar medijacije“ koju u sklopu projekta „Oboji svijet bojama tolerancije: učiti demokraciju i toleranciju“ provodi Forum za slobodu odgoja iz Zagreba. Edukacija je održana u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ u Koprivnici 5. i 6. veljače, a polaznici su se educirali o načinima mirnog i nenasilnog rješavanja sukoba u privatnom i poslovnom okruženju. Trenerice Foruma za slobodu odgoja Nina Vrdoljak i Jelena Perak informirale su polaznike i o komunikacijskim vještinama koje mogu unaprijediti međuljudske odnose u poslovnom okruženju i u suradnji s kolegama i učenicima. U projektu sudjeluju Osnovna škola Miroslava Krleža iz Zagreba i Osnovna škola „Đuro Ester“ iz Koprivnice kao partneri, a projekt financijski podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Služba ureda župana