Udruga „Bolje sutra“ sudjelovala u aktivnostima projekta „V jatu z drugačnimi“ u Sloveniji

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice sudjelovala je u aktivnostima projekta „V jatu z drugačnimi“ u Novom mestu u Sloveniji. Nositelj projekta je Varstveno delovni centar Novo mesto, a Udruga je jedan od partnera u projektu.

Projekt je odobren na natječaju Saveza Alpe Jadran, Udruga već tri godine surađuje s Varstveno delovnim centrom, a aktivnost s kojom su se istaknuli je predstavljanje projekta IKSoC-Inovativni koprivnički socijalni centar KopriVITA u Školi Drska u Novom Mestu. U školskom su praktikumu učenici i članovi Udruge izrađivali tjesteninu s koprivama te ju pripremali na nekoliko načina, s povrćem, sirom i orasima. Dio aktivnosti proveden je kao posjet tvornici lijekova KRKA Novo Mesto,  uz stručno vodstvo.

U službenom predstavljanju sudionika u projektu, Udruga je predstavila i druge projekte koje provodi, a poseban interes sudionika iz Slovenije i Austrije izazvali su nedavno završeni projekti Građanska akcija Naš doprinos zajednici „Viseće gredice“- prilagođeno vrtlarenje za osobe s invaliditetom i Dance on MY way – ples prilagođen osobama s invaliditetom koji je financirao Savez Alpe Adria i Koprivničko-križevačka županija.

Služba ureda župana