Udruga „Bolje sutra“ provela aktivnost u sklopu projekta „Ja sam kao i Ti“

U sklopu projekta „Ja sam kao i Ti – senzibilizacija djece bez teškoća o osobama s invaliditetom“ Udruga „Bolje sutra“ grada Koprivnice održala je u Područnoj školi Srijem aktivnost Zeleno je zdravo – vrtlarenje u podignutim gredicama.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti, članovi Udruge te učenici područnih škola Srijem i Mala Mučna zajedno će izraditi vrt u podignutim gredicama kako bi pokazali da se i osobe s otežanom mogućnošću kretanja mogu baviti aktivnostima vrtlarenja uz odgovarajuće prilagodbe.

Projektom „Ja sam kao i Ti“ nastoji se educirati djecu bez teškoća o osobama s invaliditetom, potaknuti inkluzivno volonterstvo djece osnovnoškolskog uzrasta te educirati nastavnike o radu s djecom koja imaju teškoće u razvoju. Nositelj projekta je Udruga „Bolje sutra“ dok su partneri projekta Osnovna škola Sokolovac, Udruga za održivi razvoj – UZOR te Udruga Kopriva, a projekt sufinancira Koprivničko-križevačka županija.

Služba ureda župana