Udruga „Bolje sutra“ provela aktivnost „Čovječe, ne ljuti se“

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice u ponedjeljak, 11. rujna u Osnovnoj školi Mihovila Pavleka Miškine u Đelekovcu provela je aktivnost projekta UPS-UČIM-POMAŽEM-STVARAM pod nazivom „Čovječe, ne ljuti se“, s učenicima četvrtog i petog razreda.

Cilj projekta koji financira Koprivničko-križevačka županija je edukacija školaraca o osobama s invaliditetom, senzibilizacija i edukacija dužnosnika jedinica lokalne samouprave te edukacija korisnika prijavitelja o komunikacijskim vještinama.

Partneri u projektu su OŠ Mihovila Pavleka Miškine Đelekovec i Općina Đelekovec, korisnici 30-tak učenika osnovnoškolskog uzrasta, 10 odraslih osoba s invaliditetom, vijećnici Općine Đelekovec te građani Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica projekta je Renata Glavica, a izvoditeljica aktivnosti „Čovječe ne ljuti se“, održane prilikom obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana, bila je profesorica tjelesne kulture  Jasmina Markić.

Služba ureda župana