Udruga „Bolje sutra“ organizirala javnu tribinu

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice održala je 3. prosinca 2014. godine javnu tribinu: „Prepoznaj, spriječi, reci NE nasilju“ koja je održana u sklopu „Moj izbor je NE nasilju“. Tribina je bila namjenjena donositeljima odluka u Koprivničko-križevačkoj županiji, članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, vijećnicima Gradskog vijeća Grada Koprivnice i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec, za članove Povjerenstava za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije te članove Savjeta mladih Koprivnica.
Cilj tribine bio je senzibilizacija donositelja odluka na nasilje kao društveni problem, upoznavanje sa aktivnostima lokalne i područne samouprave vezane uz prevenciju nasilja – nad i među djecom, prepoznavanje mogućih područja suradnje svih dionika u zajednici na sprečavanju nasilja. Tribina je išla u smjeru razumijevanja problema i razvoja suradničkih odnosa. Primjeri u zajednici prevencije nasilja, koje su nam potrebe nezadovoljene (u području suzbijanja nasilja) i što možemo svi zajedno učiniti da zadovoljimo te potrebe kako stvari ne bi ostale mrtvo slovo na papiru. Projekt je odobren od Ministarstva socijalne politike i mladih na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima te vršnjačkog nasilja. Partneri u projektu su Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica, Osnovna škola Koprivnički Ivanec i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Suradnici u projektu su: Mobilni centar za unapređenje zdravlja, osobnih potencijala i međuljudskih odnosa „SYNERGIA“ „IPA-REGIONALNI KLUB I.P.A. KOPRIVNICA“ i Općina Koprivnički Ivanec. Tribinu je vodila pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno socijalne djelatnosti Koprivničko – križevačke županije Željka Koluder-Vlahinja, dipl. soc. radnica članica Mobilnog centra za unapređenje zdravlja, osobnih potencijala i međuljudskih odnosa „SYNERGIA“.

Marija Mraz
predsjednica Udruge „Bolje sutra“