Udruga Bolje sutra na prijamu u Ličko-senjskoj županiji

U srijedu, 18. ožujka 2015. na inicijativu župana Koprivničko-križevačke županije Darka Korena predstavnici Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice bili su primljeni u prostorijama Ličko-senjske županije. Povod prijama odnosio se na projekt ”IPAK – inkluzija, podrška, asistencija, kvaliteta” u kojem je Udruga „Bolje sutra“ partner zajedno sa Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju ”Pčelice” iz Gospića. Nositelj projekta je Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ, Zagreb dok je suradnik na projektu Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji ”Srce”, Sveti Ivan Zelina.

Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta OCD-a i razvoj modela novih/inovativnih socijalnih usluga s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju/mladih s invaliditetom i njihovih obitelji.
Opći cilj projekta – doprinijeti učinkovitosti i sposobnosti OCD-a u pružanju socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju/mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima
Specifični cilj projekta je unaprijediti sposobnosti OCD-a na području Ličko-senjske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke županije i Zagreba za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju/mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima te ojačati međusobnu suradnju OCD-a i s drugim dionicima koji djeluju u pružanju socijalnih usluga. Aktivnosti će se provoditi u Koprivničko-križevačkoj, Ličko-senjskoj, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu.

U ime Ličko-senjske županije predstavnike je primila pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Valentina Bublić sa suradnicama. Tema razgovora bila je provedba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i drugih obvezujućih dokumenata za Republiku Hrvatsku u obje županije te podrška udrugama osoba s invaliditetom u obje županije. Jedna od tema bila je i mogućnost suradnje udruga osoba s invaliditetom iz Koprivničko-križevačke i Ličko-senjske županije u budućnosti, a posebno u EU projektima.

Marija Mraz

Predsjednica udruge “Bolje sutra”