Učenici trećih razreda u posjeti Županijskoj upravi i PORI

Učenici trećih razreda Područne škole Vinica u pratnji učiteljice Kristinke Fabić i policijskog službenika Zorana Zlatara iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije posjetili su prostore PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja gdje ih je dočekao zamjenik Ivan Pal.

Tom su prilikom razgovarali o ljepotama, gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije, a učenici su pokazali veliki interes postavljajući brojna pitanja, ali i zavidno znanje o  našoj Županiji.

Nakon uvodnog djela, djeca su pogledala županijski turistički film „Podravina i Prigorje na dlanu“, te tako proširili svoje znanje o Koprivničko–križevačkoj županiji.

Pored toga, znanje o Županiji pokazali su i učenici trećih razreda Osnovne škole Molve te Područne škole Repaš i Medvedička prilikom posjeta Županijskoj upravi, a gdje ih je dočekala viša savjetnica za provedbu kapitalnih projekata u školstvu Ana Mušlek.

Učenici su postavljali brojna pitanja o radu u Županiji, kao i o okolnim gradovima i općinama, a Ana Mušlek ih je ukratko upoznala sa svim ljepotama Koprivničko-križevačke županije te dodatno informirala o načinu rada i djelatnicima u Županiji.

Služba ureda župana