Učenici Osnovne škole Ljudevita Modeca iz Križevaca posjetili Županiju

U sjedištu Županije u ponedjeljak, 20. travnja održan je prijam za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda Osnovne škole Ljudevita Modeca iz Križevaca. Prilikom posjeta učenike su dočekali župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal. Župan je upoznao učenike s aktivnostima kojima se bavi Županija, ali je propitao i njihovo znanje o osnovnim karakteristikama Županije, koliko ima gradova i općina, o prirodnim ljepotama te o broju stanovnika. Uslijedio je prikaz turističkog filma „Med Dravom i gorom“, a nakon prijama u Županiji osnovnoškolci su posjetili Prehrambeni muzej, Muzej grada Koprivnice, Knjižnicu i čitaonicu Fran Galović, Galeriju naivne umjetnosti Hlebine i druge znamenitosti ovoga kraja.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.