Učenici osmih razreda posjetili Vukovar

U sklopu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za učenike osmih razreda osnovnih škola s područja cijele Republike Hrvatske organizirana je dvodnevna terenska nastava u Vukovaru. Ovaj projekt provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja u suradnji s Javnom ustanovom „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, a iz Koprivničko-križevačke županije 27. i 28. listopada 2016. godine u posjetu Vukovaru bili su učenici sljedećih osnovnih škola: Kloštar Podravski, Molve, Ljudevita Modeca iz Križevaca, Sveti Petar Orehovec, Koprivnički Ivanec te učenici iz Centra za odgoj i rehabilitaciju Križevci. Prilikom boravka, ukupno 302 učenika slušalo je predavanja o Domovinskom ratu, bitci za Vukovar, a obišli su i kulturne ustanove kao i mjesta sjećanja vezana uz Domovinski rat.

Pored toga, u sklopu posjeta organiziran je i kviz znanja vezan uz održana predavanja i posjete gdje su najuspješniji bili učenici Osnovne škole Koprivnički Ivanec, a svim sudionicima dodijeljene su zahvalnice.

Služba ureda župana