Učenici OŠ Sveti Šetar Orehovec očistili šumu Rogosci i u njoj postavili eko poruke

U šumi Rogosci na području općine Sveti Petar Orehovec  11. svibnja postavljeno je pet drvenih panoa s eko porukama. Za to su zaslužni učenici OŠ Sveti Petar Orehovec i njihova akcija solidarnosti u zajednici koju su organizirali u sklopu međunarodnog projekta “P.S. Pokreni solidarnost!”.

Osim postavljenih eko poruka učenici su isti dan organizirali i akciju čišćenja šume. U akciji je sudjelovalo 34 učenika, a prikupili su gotovo punu traktorsku prililicu otpada. Za organizaciju ove akcije, iz spomenutog međunarodnog projekta školi je donirano 2.300 kuna. Organizacijom odvoza otpada potporu ovoj akciji učenika pružila je i Općina, a zajedno s učenicima šumu su čistili i Franjo Poljak, načelnik općine Sveti Petar Orehovec i zamjenik načelnika Dragutin Hendelja.

U cilju uvećanja svijesti o problemu odlaganja otpada učenici su snimili kratki FILM o akciji čišćenja i pripremili letke koje su podijelili u više od 300 kućanastava.

Izvor: OŠ Sveti Petar Orehovec

Služba ureda župana